CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀
:::網站導覽連至花蓮縣警局

   工作任務:

 
                   1.執行本局門禁警衛及週邊安全維護。
 
                   2.縣政府及縣議會安全維護勤務。
 
                   3.巡邏及配合督察室執行督巡合一勤務,維護本轄安全。
 
                   4.支援警察局各單位執行戒護、查緝、取締、訓練與警戒、警衛等任務。
 
                   5.支援縣政府各業務單位執行八大行業稽查工作。
 
                   6.特種警衛勤務工作之執行。